17-01-2017

Objavljeni novi brojevi časopisa Europske studije

Objavljeni novi brojevi časopisa Europske studije: Vol. 1(2) 2015 i Vol. 2(3-4) 2016

  Više

V. Jerbić, A. Milardović and H. Špehar (eds.) Globalization of Culture: European and Global Networks

Biblioteka Politička misao objavila je novi naslov nastao u okviru Jean Monnet katedre za političke studije Europske unije - mreže europske integracije: V. Jerbić, A. Milardović and H. Špehar, eds. (2016) Globalization of Culture: European and Global Networks

  Više

01-11-2015

Objavljen prvi broj znanstvenog časopisa Europske studije

Europske studije - European Studies

  Više

15-02-2015

Nova knjiga Centra za europske studije i Biblioteke Politička misao

Nova knjiga Centra za europske studije i Biblioteke Politička misao: Hrvoje ŠPEHAR, ur. (2015) Europski sekularni identiteti

  Više

15-02-2015

Povijest države u Europi

Jean PICQ (2014) Povijest države u Europi. Vlast, pravda i pravo od srednjega vijeka do naših dana

  Više

13-02-2015

Zagonetka Europe kao sile

Zaki LAÏDI (2014) Norma a ne snaga. Zagonetka Europe kao sile

  Više

14-02-2015

Teorije i koncepti europske integracije

Sabine SAURUGGER (2013) Teorije i koncepti europske integracije

  Više

16-02-2015

Politički sustav Europske unije

Paul MAGNETTE (2013) Politički sustav Europske unije

  Više

17-02-2015

Politički sustav Europske unije i europeizacija Hrvatske

Damir GRUBIŠA, Nataša BEŠIREVIĆ i Hrvoje ŠPEHAR (ur.) Politički sustav Europske unije i europeizacija hrvatske politike

  Više