Katedra

Katedra za političke studije Europske unije: mreže europske integracije prva je Jean Monnet katedra iz područja političke znanosti u Hrvatskoj koju sufinancira Europska unija

Njezina je temeljna zadaća istraživanje političkog sustava Europske unije s posebnim naglaskom na pristupe koje pruža socijalni konstruktivizam i koncept policy mreža, a koji omogućuju istraživanje djelovanja aktera, stvaranja političkih procesa, oblikovanja institucija i normativnih utemeljenosti ovog jedinstvenog političkog sustava. Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije: mreže europske integracije organizirana je prema strukturi predavanja i seminara iz područja europskih studija na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, posebnog znanstveno-istraživačkog projekta i diseminacije njegovih rezultata u znanstvenim publikacijama, prezentiranja rada na znanstvenim konferencijama te u drugim formatima otvorenima za zainteresiranu javnost. Uz ključne kolegije europskih studija koji se predaju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije doprinijela je pokretanju novih područja predavanja i seminara: Jean Monnet seminar Povijesna pozadina socijalnih mreža u europskoj integraciji (kolegij Država i ustav), Jean Monnet predavanja i seminar Policy mreže i socijalni konstruktivizam u europskoj integraciji (kolegij Politička teorija europske integracije) i Jean Monnet predavanja i seminar Kohezijska politika Europske unije: akteri, institucije, procesi i vrijednosti (kolegij Politički sustav Europske unije). Katedra obuhvaća tri razine sveučilišnih predavanja i seminara iz područja europskih studija: povijesnu pozadinu europske integracije, teorije europske integracije i primjere utjecaja policy mreža i socijalnog konstruktivizma na izgradnju političkog sustava Europske unije, čime pridonosi proširenom razumijevanju europske integracije i sveučilišnom radu u području europskih studija.

Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije: mreže europske integracije provodi i znanstveno-istraživački projekt Social and Policy Networking in the EU koji okuplja suradnike iz različitih područja europskih studija.
 

Rezultate istraživanja Katedra objavljuje u znanstvenim časopisima, u prvome redu u novom znanstvenom časopisu Europske studije – European Studies. 

Hrvoje Špehar

Doc. dr. sc. Hrvoje Špehar

istražuje europske studije i predaje o njima od 2008. godine kada je započeo istraživački rad na projektu Politički sustav Europske unije i europeizacija hrvatske politike.

Od 2012. godine predstojnik je Centra za europske studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i voditelj prvog Jean Monnet modula iz područja političke znanosti u Hrvatskoj – Sekularna Europa: europski sekularni identiteti. Od 2013. godine voditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije iz područja europskih studija, Politički sustav Europske unije i Politička teorija europske integracije, te seminare i predavanja iz Jean Monnet katedre za političke studije Europske unije: mreže europske integracije.

Adresa ureda:
Fakultet Političkih znanosti
Lepušićeva 6
10000 Zagreb
Hrvatska

T: +385 1 4642 015
E: hspehar@fpzg.hr 


CV