03/04/15

Održana konferencija Policy mreže u Europskoj uniji: ključni izazovi

U organizaciji Jean Monnet katedre za političke studije Europske unije i Mastera europskih studija sa Sveučilišta Paris IV Sorbonne, te uz potporu Europske komisije, održana jekonferencija "Policy Networks in the European Union: Key Challenges"

  Više

  08/05/15

Konferencija Uključenost mladih u budućnost Europe

Predstavništvo Europske komisije organiziralo je konferenciju "Uključenost mladih u budućnost Europe", u partnerstvu s Jean Monnet katedrom za političke studije Europske unije, Centrom izvrsnosti i nevladinom udrugom Europski edukacijski forum.

  Više

  26/04/15

Projekt obrazovanja za javnu zauzetost

Peti tečaj projekta Obrazovanje za javnu zauzetost

  Više

  03/04/15

Demonstratori Jean Monnet katedre za političke studije Europske unije i Centra za europske studije Fakulteta političkih znanosti u posjetu Bruxellesu

Demonstratori Jean Monnet katedre za političke studije Europske unije i Centra za europske studije Fakulteta političkih znanosti, kao i polaznici Jean Monnet kolegija na Fakultetu političkih znanosti, posjetili su 26. i 27. Bruxelles u organizaciji Europske komisije.

  Više

  15/02/15

Nova knjiga Centra za europske studije i Biblioteke Politička misao

Nova knjiga Centra za europske studije i Biblioteke Politička misao: Hrvoje ŠPEHAR, ur. (2015) Europski sekularni identiteti

  Više

  27/03/15

Znanstvena konferencija Policy mreže u Europskoj uniji: ključni izazovi

Dvodnevna znanstvena konferencija pod naslovom „Policy mreže u Europskoj uniji: ključni izazovi“, 27. i 28. ožujka 2015. (Zagreb).

  Više

  01/03/15

Početak Jean Monnet predavanja i seminara u ljetnom semestru: Kohezijska politika Europske unije (Politički sustav EU)

24. veljače 2015. započeo je ciklus Jean Monnet predavanja i seminara u ljetnom semestru, pod naslovom Kohezijska politika Europske unije: akteri, institucije, procesi i vrijednosti (dio kolegija Politički sustav EU)

  Više

  06/12/14

Obrazovanje za javnu zauzetost

Obrazovanje za javnu zauzetost

  Više

  12/10/14

Početak predavanja

Početak predavanja na kolegijima Jean Monnet katedre za političke studije EU u zimskom semestru ak. god. 2014./2015.

  Više

  21/06/16

V. Jerbić, A. Milardović and H. Špehar (eds.) Globalization of Culture: European and Global Networks

Biblioteka Politička misao objavila je novi naslov nastao u okviru Jean Monnet katedre za političke studije Europske unije - mreže europske integracije: V. Jerbić, A. Milardović and H. Špehar, eds. (2016) Globalization of Culture: European and Global Networks

  Više