Znanstvene konferencije i skupovi

Znanstvena konferencija policy mreže u Europskoj uniji

Predmet: Poziv za dostavljanje radova - sudjelovanje na znanstvenoj konferenciji "Policy mreže u Europskoj uniji: ključni izazovi"

Zagreb, 27 - 28.3.2015.

Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije: mreže europske integracije (Jean Monnet Chair in EU Political Studies: Networks of European Integration), Centar za europske studije i Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU, organiziraju dvodnevnu znanstvenu konferenciju pod naslovom

"Policy mreže u Europskoj uniji: ključni izazovi"

Zagreb, 27. i 28. ožujka 2015.

Konferencija ima za cilj prezentirati znanstvena istraživanja iz područja političkog sustava, javnih politika, prava i ekonomije Europske unije, kao i sociologije europske integracije, s naglaskom na izgradnji policy mreža, socijalnog konstruktivizma u europskoj integraciji i utjecaju koji policy mreže imaju na proces izgradnje, stabilnosti i promjene političkog sustava Europske unije. Namjera konferencije je ostvariti pluridisciplinarni i interdisciplinarni pristup navedenoj temi iz bogatog i raznolikog područja europskih studija.
Konferencija će se održati u Kući Europe u Zagrebu, 27. i 28. ožujka 2015., prema sljedećem rasporedu: 27. ožujka (petak) od 17.30-21.00 i 28. ožujka (subota) od 10.00-13.00.


Srdačno,

Hrvoje Špehar
Jean Monnet Chair in EU Political Studies

Jean Monnet katedra za političke studije Europske unije:
mreže europske integracije Centar za europske studije

Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji:
upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU

Fakultet političkih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveni radovi će nakon recenzentskog postupka biti upućeni za objavljivanje u časopisu „Europske studije“ ili u zborniku radova Jean Monnet katedre za političke studije Europske unije pod naslovom „Izgradnja policy mreža u Europskoj uniji“ (2016). Molimo Vas da prijavu teme s kratkim sažetkom i ključnim riječima na hrvatskom jeziku pošaljete na adresu eurostudije@net.hr ili hspehar@fpzg.hr.